Leveringsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  lid a Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke de afnemer bij Stichting Zutphen Doen plaatst.
  lid b Indien de afnemer naar zijn algemene inkoopvoorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.
  lid c Onder afnemer wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld, welke een bestelling plaatst bij Stichting Zutphen Doen hetzij via de website hetzij rechtstreeks aan het adres van Stichting Zutphen Doen.
  lid d Stichting Zutphen Doen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  lid e Bij bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met deze en de algemene voorwaarden van Stichting Zutphen Doen .
 2. Totstandkoming overeenkomsten
  lid a Na het plaatsen van een bestelling gaat Stichting Zutphen Doen ervan uit dat een overeenkomst tot levering en afname is aangegaan.
  lid b Stichting Zutphen Doen  behoudt zicht het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
 3. Prijzen
  lid a Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Indien BTW van toepassing is, zijn prijzen inclusief BTW.
  lid b De afnemer is de prijs verschuldigd die in welke publicatie van Stichting Zutphen Doen dan ook is opgenomen.
 4. Betaling en annulering
  lid a. Afnemer kan tot 72 uur voor het evenement annuleren, dan wordt het volledige bedrag teruggestort. Bij annulering korter dan 24 uur van te voren kan de boeking in overleg met de organisatie overgedaan worden naar een andere partij of wordt 50% van het bedrag teruggestort.